“ Goldfish ” ความงามที่มหัศจรรย์


                       Goldfish หรือ ปลาทอง ชื่อที่ทุกคนต่างก็คุ้นหูกันนั้น บางครั้งผู้คนก็มักนิยมเรียกกันว่า “ปลาเงินปลาทอง” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Garassius auratus  แท้ที่จริงแล้วมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน(พบครั้งแรก)และในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในศตวรรษที่ 17 Goldfish นั้นได้ถูกนำไปเลี้ยงอยู่ทวีปยุโรป  และในศตวรรษที่ 19 ได้ถูกนำไปเผยแพร่อยู่ในอเมริกาเหนือ ส่วนในประเทศไทยนั้น Goldfish ได้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องบรรณาการในสมัยอยุธยา ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

          Goldfish ที่นิยมเลี้ยงมีอยู่ด้วยกัน 2 สี คือ สีเงินและสีทอง จึงเป็นที่มาของคำว่า ปลาเงินปลาทอง โดยที่ปลาชนิดนี้เป็นปลาน้ำจืด มีสายพันธุ์ชนิดเดียวกันกับปลาตะเพียน ในประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกเรื่องราวของ Goldfish ในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เอาไว้ไม่น้อย และประเทศญี่ปุ่นนั้นยังเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ของ Goldfish ของโลกอีกด้วย โดยที่ Goldfish  สายพันธุ์ผสมที่น่าสนใจมีอยู่หลายหลากสีด้วยกัน ตั้งแต่ สีแดง สีส้ม สีทอง สีขาว สีดำ สีเทา สีเงิน หรือมีหลากสีสันผสมอยู่ในตัวเดียวกัน

 

Goldfish แต่ก่อนนั้นมักพบอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง บึง หรือ แม้กกระทั่งในแม่น้ำ โดยปลาทองตามธรรมชาตินั้นอาจมีอายุถึง 20-30 ปี แต่ในปัจจุบันที่เราเห็นพบถูกเลี้ยง อยู่ในตู้กระจก หรือตามบ่อนั้น เกิดจากที่มีชาวจีนบางคนเห็นว่า Goldfish นั้นมีสีสันสวยแปลกตา ลักษณะสวยดี จึงลองนำมาเลี้ยงดู หลังจากนั้นจึงพบว่า Goldfish เมื่ออยู่ในตู้กระจก หรือตามบ่อนั้น ได้สร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาในการนำมาเลี้ยงอยู่ตามบ่อหรือตามตู้กระจก สืบต่อกันมา จึงทำให้มีการพัฒนาการเลี้ยงเรื่อยมา ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา หรือสีสันนั่นเอง

 

Goldfish ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นในปัจจุบันนั้นมักจะมีช่วงชีวิต อยู่ประมาณ 7-8 ปี โดยที่ช่วงอายุ 20-30 ปีนั้น พบในจำนวนที่น้อยมาก

 

สายพันธุ์ Goldfish ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Lion head (พันธุ์หัวสิงห์)  Oranda (พันธุ์ออแรนดา)  Pearl scale (พันธุ์เกล็ดแก้ว)  Telescope eye (พันธุ์ตาโปน)  Ryukin (พันธุ์ริวกิ้น)  Bubble eye (พันธุ์ตาลูกโป่ง)  Shubunkin (พันธุ์ชูบุงกิ้น) เป็นต้น

 

การเลี้ยง Goldfish นั้น ทุกคนสามารถที่จะเลี้ยงได้โดยอาจจะเลี้ยงเป็นงานอดิเรก เหมะสมกับทุกช่วงทุกวัยและทุกเพศ นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวจีน การเลี้ยง Goldfish เป็นการเสริมสิริมงคล เพราะชาวจีนถือว่า Goldfish เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นมงคล เช่นเดียวกับปลามังกร จะนำพาแต่ความ โชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่แก่ผู้เลี้ยงอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องดูแลรักษาให้ Goldfish มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความสุข จะต้องใส่ใจดูแลรักษาสภาพให้เหมือนกับที่ดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติมากที่สุด จึงจะส่งผลแก่ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเอง