แมวเป็นโรคไต มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้กับน้องแมว

แมวเป็นโรคไต

แมวเป็นโรคไต มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้กับน้องแมว

            แมวก็เป็นสัตว์ที่สามารถจะเกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆได้เหมือนกับมนุษย์ รวมไปถึงโรคไตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับแมวได้ โดยสาเหตุนั้นเกิดจากปัจจัยหลาย ๆอย่าง ด้วยอายุของแมวที่เริ่มมากขึ้น พฤติกรรมในการเลี้ยงดู อาหาร และอื่น ๆอีกมากมายที่สามารถทำให้ แมวเป็นโรคไต ได้และยังเป็นอันตรายต่อแมวเป็นอย่างมากเพราะโรคไตหากเป็นกับแมวแล้วนั้นไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการไปเท่านั้น ดังนั้นบทความสัตว์เลี้ยงจึงจะมาบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ แมวเป็นโรคไต เพื่อให้ผู้เลี้ยงได้ทราบ และมีวิธีการในการดูแลสุขภาพแมวให้ห่างไกลจากโรคไต

            การเลือกอาหารให้แมวรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงอายุก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะแมวที่เป็นโรคไตนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน และฟอสฟอรัสมากจนเกินกว่าที่ร่างกายของแมวต้องการ เมื่อแมวมีอายุเพิ่มมากขึ้นจึงควรที่จะลดอาหารจำพวกที่มีโปรตีน และฟอสฟอรัสลง

แมวเป็นโรคไต

ผู้ที่เลี้ยงแมวควรที่จะมีการบังคับให้แมวกินน้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น หากแมวของคุณไม่ค่อยที่จะกินน้ำ เพราะหากร่างกายของแมวได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยจนเกินไป จะทำให้ไตของแมวทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวเป็นโรคไต ผู้เลี้ยงจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษว่าแมวของคุณนั้นได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อวันหรือไม่

            ผู้เลี้ยงควรที่จะห้ามไม่ให้แมวเข้าไปในห้องน้ำโดยเด็ดขาด เพราะสาเหตุที่ทำให้แมวเป็นโรคไตนั้นก็มาจากการที่แมวได้รับสารเคมี และเชื้อราได้เช่นกัน โดยอาจเกิดจากเชื้อราในห้องน้ำ หรือสารเคมีที่มาจากน้ำยาล้างห้องน้ำที่ติดอยู่กับบริเวณพื้นของห้องน้ำ เมื่อแมวเข้าไปแล้วเลียน้ำที่อยู่ในห้องน้ำบ่อยครั้งก็จะทำให้สารเคมี และเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตขึ้นได้

แมวเป็นโรคไต

กระบะทรายที่ใช้ในการขับถ่ายของแมวควรที่จะมีการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพราะแมวสามารถที่จะเป็นโรคไตได้จากการติดเชื้อ Virus หรือแบคทีเรียจากสิ่งสกปรกในกระบะทราย ส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะของแมวนั้นเกิดอาการอักเสบ หรือมีการติดเชื้อ และหากเป็นในระยะเวลานานจะสามารถทำให้แมวเป็นโรคไตได้