อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง

อาหารที่สุนขควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรรับประทาน

สุนัขไม่ควรทานอาหารอะไรบ้าง ?

อาหารบางประเภทก็สามารถที่จะส่งผลเสียต่อสุนัขได้ ผู้เลี้ยงจึงควรที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องของอาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงไว้เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลสุนัขที่ถูกวิธี เพราะหากสุนัขมีการรับประทานอาหารบางประเภทเข้าไป ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของสุนัขแล้วยังก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของสุนัขอีกด้วย บทความสัตว์เลี้ยงนี้จึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง พื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสุนัข

อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงได้ยิ่งดี

Chocolate ถึงแม้ว่าจะเป็นของหวานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าสุนัขบางตัวอาจจะชอบรับประทาน แต่ Chocolate นั้นเป็นอาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะหากสุนัขรับประทาน Chocolate เข้าไปจะทำให้สุนัขอาเจียน และอาจท้องเสียได้ เพราะร่างกายของสุนัขนั้นไม่สามารถที่จะรับสาร Theo bromine และ สาร Caffeine ที่อยู่ใน Chocolate ได้

หัวหอม ก็เป็นอาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าหัวหอมจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์ แต่หากสุนัขรับประทานหัวหอมเข้าไปในร่างกายจะทำให้สุนัขเกิดอาการหายใจลำบาก ท้องเสีย อาเจียน และเริ่มที่จะมีอาการเซื่องซึม เพราะหัวหอมนั้นจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของสุนัขจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นได้ ซึ่งอันตรายต่อร่างกายของสุนัขเป็นอย่างมาก

อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง ห้ามรับประทาน

องุ่นทุกชนิด และลูกเกด เป็นอาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงอีกหนึ่งอย่าง เพราะสำหรับร่างกายของสุนัขแล้ว องุ่น และลูกเกดนั้นถือว่าเป็นเหมือนกับยาพิษเลยทีเดียว หากสุนัขมีการรับประทานองุ่นหรือลูกเกดเข้าไปจะทำให้สุนัขอาเจียน และท้องเสีย นอกจากนี้องุ่น และลูกเกดยังเข้าไปทำลายตับ และไตของสุนัขอีกด้วย ซึ่งหากมีการรับประทานบ่อยครั้งอาจทำให้สุนัขเกิดอาการไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิตได้ องุ่น และลูกเกดจึงเป็นอาหารที่ผู้เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงในการให้สุนัขรับประทาน

อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง ไม่ดีต่อสุขภาพสุนัข

กระดูกที่ผ่านการประกอบอาหารจนสุก ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะนำกระดูกที่ผ่านการประกอบอาหารจนสุกแล้วมาให้สุนัขรับประทาน สุนัขก็จะรับประทานด้วยความที่กระดูกนั้นมีกลิ่นหอมจากการประกอบอาหารต่าง ๆติดอยู่ แต่แท้จริงแล้วนั้นกระดูกเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อกระดูกผ่านเข้าไปในร่างกายของสุนัขแล้ว ความคมของกระดูกสามารถที่จะส่งผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆภายในร่างกายของสุนัขได้ และอาจเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิต กระดูกจึงเป็นอาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยงผู้เลี้ยงจึงควรหลีกเลี่ยงการให้สุนัขรับประทานกระดูก

#ดูแลสัตว์เลี้ยง#อาหารที่สุนัขไม่ควรทาน#อาหารที่สุนัขควรหลีกเลี่ยง#contactnumbersuk