กระบือหรือควาย สัตว์เลี้ยง แสนรู้คู่เกษตรกรไทย

สัตว์เลี้ยง

                ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม ตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเป็นต้นมา ในยุคสมัยนั้น การทำเกษตรหรือการทำนา ไม่มีเครื่องมือใด ๆ มาเป็นตัวช่วย จะมีก็แต่ สัตว์เลี้ยง ที่ชื่อกระบือหรือเรียกง่าย ๆ ว่า ควาย เป็นตัวช่วยที่สามารถทุ่นแรงให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดี  ในสมัยนั้น ควาย ถือเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด เพราะสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นควายยังสามารถช่วยมนุษย์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย การเลี้ยงควายถือเป็นเรื่องง่าย ไม่มีความยุ่งยาก บางคนมีความเชื่อในเรื่องการเลี้ยงควาย หากเป็นควายที่ให้คุณแก่เจ้าของจะมีลักษณะดี สามารถขายได้ราคาดี  ช่วยเจ้าของทำงานดีด้วย เรียกได้ว่าดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงิน ดังนั้น ควายถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้ความช่วยเหลือมนุษย์ได้ทุกยุคทุกสมัย

สัตว์เลี้ยง

ควาย สัตว์เลี้ยง ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์มีอะไรบ้าง

  • สามารถช่วยลดการใช้แรงงานได้ เมื่อครั้งสมัยที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง ควายถือเป็นตัวช่วยหลักของมนุษย์สามารถช่วยให้การทำนานั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยลดแรงในการไถนาได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยการเดินทาง ในสมัยอดีตการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระยะทางนั้นจะไกลแล้ว ถนนหนทางก็ไม่มี อาศัยการเดินลัดเลาะป่า หรือทุ่งนา ควายจึงถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญที่ช่วยให้การเดินทางนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งการขนส่งสิ่งของ หรือแม้กระทั่งการขนส่งคน ก็ล้วนแต่จะต้องอาศัยควายเป็นตัวช่วยเสมอ
  • สร้างมูลค่าให้กับเจ้าของได้ บางครั้งควายก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่การใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของได้อีกหลายทางเช่น การนำมูลหรือขี้ของควายไปทำเป็นปุ๋ยคอก และส่งต่อไปใช้ในด้านการเกษตร หากมีพ่อพันธุ์ที่ดี ก็สามารถที่จะขายน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์นั้นได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งตั้งควายเอง หากมีลักษณะที่ดี ตรงตามตำราควายไทยที่ดี ก็สามารถขายได้ราคาดีเช่นกัน บางตัวสามารถทำราคาได้เป็นหลักล้านเลยทีเดียว
สัตว์เลี้ยง

ดังนั้นควายจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถช่วยงานก็ได้ สร้างมูลค่าก็ได้ อีกทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วย ปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีการทำนากันน้อยลง แต่การนิยมเลี้ยงควายนั้นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง