วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ให้สุนัขอายุยืนทั้งสุขภาพใจและกาย

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ให้สุนัขอายุยืนทั้งสุขภาพใจและกาย

สำหรับหลายคนที่มีสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อแก้เหงา เป็นเพื่อนในเวลาที่เราไม่มีใคร เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่เป็นเพื่อนเราทั้งในยามที่เราทุกข์ และในยามที่เราสุข สุนัขเหล่านี้ไม่ว่าจะเขาจะเป็นเพียงสัตว์เลี้ยง แต่สุนัขก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเยียวยาหัวใจให้ผู้เลี้ยงนั้นมีความสุข มีชีวิตชีวาขึ้นมาในยามที่หัวใจเหงา เศร้า โดดเดี่ยว

ดังนั้น วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ที่เจ้าของหรือผู้เลี้ยงก็ควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายของน้องสุนัขแสนน่ารักในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อที่ว่าจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เป็นเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงไปนานาแสนนาน เพื่อทั้งผู้เลี้ยง และน้องสุนัขมีความสุขกันทั้งสองฝ่าย เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไป 

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ที่ต้องดูแลใส่ใจเรื่องอาหารให้ดี

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข หลีกเลี่ยงการให้อาหารติดกระดูก

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ข้อแรกที่อยากแนะนำ ก็คือ หลีกเลี่ยงการให้อาหารที่ติดกระดูก สำหรับในเรื่องของการให้อาหารกับน้องสุนัขนั้น ผู้เลี้ยงบางคนก็ให้อาหารเม็ด บางคนก็ให้อาหารเหลว โรคพิษสุนัขบ้า บางคนก็ให้รับประทานอาหารเหมือนที่มนุษย์เรารับประทานกัน

โดยผู้เลี้ยงบางคนก็ทำอาหารปรุงให้สุนัขขึ้นมาใหม่เลย สัตว์เลี้ยงยอดนิยม และด้วยความเคยชินเมื่อภายในบ้านมีเศษกระดูก เศษอาหาร เราก็มักจะชอบแบ่งให้น้องสุนัขกินด้วยความหวังดี

แต่หารู้หรือไม่ว่าการที่น้องสุนัขนั้นรับประทานกระดูกนั้นเป็นผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารอย่างมาก เพราะความแข็ง และความแหลมของกระดูกจะลงไปทิ่มแทงกระเพาะอาหาร ระบบทางเดินหาร โรคพยาธิเม็ดเลือดของสุนัข ในระยะยาวย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพสุนัขแน่นอน 

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ดูแลใส่ใจเรื่องเห็บหมัด

วิธีดูแลสุขภาพสุนัข ข้อที่สองที่อยากแนะนำ ก็คือ ดูแลใส่ใจเรื่องการกำจัดเห็บหมัด สำหรับในเรื่องของเห็บหมัดนั้น ถ้าเจ้าของหรือผู้เลี้ยงไม่ดูแลเรื่องเห็บหมัดให้น้องสุนัข เหตุผลที่ต้องทำหมันสัตว์เลี้ยง อาจจะมีเรื่องของปัญหาผิวหนังของสุนัขตามมามากมายหลายอย่าง

สำหรับในประเทศไทยเป็นเมืองที่มีอากาศร้อน การหมั่นดูแลเรื่องเห็บหมัดให้น้องสุนัขอย่างสม่ำเสมอนั้นจะสามารถลดปริมาณเห็บหมัดได้อย่างดี โดยไม่ควรปล่อยทิ้งระยะการอาบน้ำให้สุนัขนานเกินไป ข้อมูลสัตว์เลี้ยง และควรใช้ยาทำความสะอาดขนสุนัขแบบชนิดฆ่าเชื่อเพื่อกำจัด และทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ