มารู้จักกับ พันธุ์ปลากัด กันเถอะ!!

พันธุ์ปลากัด

มารู้จักกับ พันธุ์ปลากัด กันเถอะ!!

            แต่เดิมปลากัดเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามท้องทุ่งนา และมีความอดทนกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ที่สำคัญปลากัดสามารถที่จะขึ้นมาหุบอากาศบนผิวน้ำเองได้ จึงสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และด้วยความที่มีสีสันสวยงาม ผู้ที่พบเห็นจึงนำปลากัดมาเป็นสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม และได้ทำการขขยาย พันธุ์ปลากัด ออกมามากมายเพื่อให้มีสีสัน และรูปร่างตามที่ต้องการ บทความนี้จึงจะมาแนะนำให้รู้จักกับพันธุ์ปลากัดในปัจจุบันว่ามีสายพันธุ์อะไร ลักษณะอย่างไรบ้าง

            ปลากัดจีน เป็นพันธุ์ปลากัดที่มีสีสันที่สวยงาม และฉูดฉาดเป็นอย่างมาก ด้วยความที่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนกับลักษณะการแต่งตัวของงิ้ว ปลากัดพันธุ์นี้จึงถูกตั้งชื่อว่า ปลากัดจีน รูปร่างลักษณะของปลากัดจีนนั้น จะมีครีบ และหางที่ยาวมากกว่าลำตัวโดยส่วนใหญ่ ทำให้ดูโดดเด่นเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงมักที่จะนำมาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม

พันธุ์ปลากัด

            ปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง ปลากัดสายพันธุ์นี้มักจะพบมากในท้องทุ่งนาทางแถบภาคอีสาน มักจะไม่มีสีสันที่ฉูดฉาด โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ค่อนข้างกลมกลืนกับธรรมชาติ เช่นสีดำ และสีน้ำตาลอมแดง มีลักษณะลำตัวที่เล็กกว่าพันธุ์ปลากัดอื่น ๆ

            ปลากัดลูกหม้อ เป็นพันธุ์ปลากัดที่มีความแข็งแกร่ง และอดทนที่สุด ผู้ที่เลี้ยงปลากัดสายพันธุ์นี้ไว้มักจะนิยมนำมากัดกันเพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง ลักษณะของปลากัดสายพันธุ์นี้มักจะมีเกล็ดที่ค่อนข้างแข็งแรง และมีลำตัวที่ใหญ่กว่าพันธ์ปลากัดอื่น ๆ แต่เดิมพันธุ์ปลากัดนี้จะไม่มีสีสันที่มากนัก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดลูกหม้อให้มีสีสันที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น

พันธุ์ปลากัด

ปลากัด Half Moon สาเหตุที่ปลากัดสายพันธุ์นี้ถูกเรียกว่า Half Moon เพราะเมื่อกางครีบ และหางออกอย่างเต็มที่จะมีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ครึ่งดวง เป็นพันธุ์ปลากัดที่ผู้คนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงกันมากที่สุด เพราะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

            ปลากัด Crown tail เป็นพันธุ์ปลากัดที่มีลักษณะพิเศษอยู่ที่บริเวณหาง ซึ่งมีความแปลกตาเป็นอย่างมาก หางของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับหนามเรียงตัวกันเป็นรูปมงกุฎ ปลากัดสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีผู้คนนิยมนำมาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม

พันธุ์ปลากัด