การเลี้ยงลูกสุนัข 3 ช่วงวัย จะต้องรู้วิธีการเลี้ยงตามวัยของลูกสุนัข

การเลี้ยงลูกสุนัข 3 ช่วงวัย

การเลี้ยงลูกสุนัข ไม่เหมือนการเลี้ยงสุนัขโต เพราะลูกสุนัขยังอ่อน ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งต้องพึ่งผู้เลี้ยงอยู่มาก เช่น เรื่องอาหาร เรื่องสัตว์ร้าย และเรื่องโรคติดต่อ ซึ่งผู้เลี้ยงจำเป็นต้องให้การดูแลและป้องกัน ลูกสุนัขจึงจะปลอดภัยจากภยันตรายทั้วปวงได้พอสมควร

การเลี้ยงลูกสุนัข ไม่เหมือนการเลี้ยงสุนัขโต

การเลี้ยงลูกสุนัข อาจแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ วัยอ่อน วัยเล็ก และวัยโต

การเลี้ยงลูกสุนัข วัยอ่อน ได้แก่ ลูกสุนัขตั้งแต่แรกเกิด-6 เดือน

การเลี้ยงลูกสุนัข วัยอ่อน ได้แก่ ลูกสุนัขตั้งแต่แรกเกิด-6 เดือน ให้ผู้เลี้ยงตรวจสภาพลูกสุนัขทุกตัวที่เกิดใหม่ ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ต้องตัดหางให้เริ่มตัดหางได้ตั้งแต่ลูกสุนัขมีอายุได้ 3 วันขึ้นไปไม่เกิน 7 วัน ผู้เลี้ยงจะต้องจับให้ลูกสุนัขได้กินนมแม่ของมันให้ทั่วทุกตัวเนื่องจากลูกสุนัขอาจมีหลายตัวใน 1 ครอก ลูกสุนัขวัยนี้ยังไม่ลืมตาและยังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ประสาทสัมผัสทั้ง5 ยังใช้ได้ไม่ครบถ้วน

โดยเฉพาะการมองเห็น และการได้ยินซึ่งทั้งหูและตายังไม่เปิด จะใช้ได้ก็เพียงความรู้สึก การรับรู้เรื่องของกลิ่น และรสชาติอาหารเท่านั้น น้ำนมแม่ในช่วงลูกสุนัขอายุ 7 วันนี้เป็นน้ำนมที่เรียกว่านมเหลือง ซึ่งจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นแก่ลูกสุนัขในวัยนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจะเป็นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติให้กับลูกสุนัขไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน หรือประมาณ 60 วัน ซี่งจะเป็นช่วงที่ลูกสุนัขจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนั้นเอง

การเลี้ยงลูกสุนัข วัยเล็ก อายุ 2-6 เดือน

การเลี้ยงลูกสุนัข วัยเล็ก อายุ 2-6 เดือน เมื่อลูกสุนัขอายุได้ประมาณ 14 วันขึ้นไปก็จะเริ่มลืมตา เป็นช่วงที่ลูกสุนัขต้องาการอาหารเพิ่มมากขึ้น บางสายพันธุ์ฟันน้ำนมเริ่มงอก แต่ยังไม่สามารถที่จะกินอาหารเสริมได้ ให้ผู้เลี้ยงตรวจดูที่เล็บทั้ง 4 เท้าถ้ายาวและเริ่มแหลมคมให้ตัดให้สั้น

เพราะจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการดูดนมจากเต้า เมื่อลูกสุนัขอายุได้ 21 วัน ควรให้อาหารเสริมสูตรลูกสุนัขที่มี โปรตีน สูง เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต ทำให้ลูกสุนัขมีโครงสร้างที่สมบูรณ์เมื่อโตขึ้น และเมื่อลูกสุนัขอายุได้ 60 วันให้ผู้เลี้ยงจัดให้มีการฉีดวัคซีน เนื่องจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ได้รับจากแม่ของมันเริ่มที่จะหมดสภาพแล้ว

 การเลี้ยงลูกสุนัข วัยโต อายุ 6-12 เดือน

การเลี้ยงลูกสุนัข วัยโต อายุ 6-12 เดือน ในวัยนี้เป็นลูกสุนัขโต แต่ก็ยังต้องอยู่ในคามดูแลอย่างใกล้ชิด อาหารควรยังเป็นอาหารสูตรลูกสุนัขอยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยน ต่อเมื่อลูกสุนัขมีวัยที่สูงขึ้นค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรสุนัขโต ซึ่งสามารถให้กินได้ไปจนอายุ 6 ปี แล้วอาจเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรสุนัขสูงวัย ซึ่งก็จะให้กินไปจนเสียชีวิตนั่นเอง

เว็บไซต์เราได้มีบทความน่ารู้ ข้อมูลสัตว์เลี้ยง  ที่น่าเลี้ยงมาให้คุณไว้แล้วที่นี่