การเลี้ยงปลาสวยงาม ที่ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้เบื้องต้น

การเลี้ยงปลาสวยงาม ที่ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้

การเลี้ยงปลาสวยงาม ให้ดี เป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องให้ความสนใจ และจำเป็นต้องรู้ หลายคนสงสัยว่าจะเริ่มเลี้ยงอย่างไร เพราะเลี้ยงแล้วมักตายก่อนโตทุกที มาดูกันซิว่ามีเคล็ดลับอะไรที่เรายังไม่รู้ ซึ่งทุกคนสามารถนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ ให้สนุกกับการเลี้ยงปลาสวยงามได้มากกว่าเดิม

การเลี้ยงปลาสวยงาม

การเลี้ยงปลาสวยงาม ที่มีขั้นตอนง่ายๆ

การเปลี่ยนน้ำปลา

การเลี้ยงปลาสวยงาม ขั้นตอนแรกที่จำเป็นต้องทำ คือ การเปลี่ยนน้ำปลาสวยงามสามารถทำได้ทุก 3-5 วัน ไม่ควรเปลี่ยนน้ำ 100% ให้เปลี่ยนประมาณ 30-50% กำลังดี ทั้งนี้อุณหภูมิจะได้ไม่เปลี่ยนมากเกินไป

ซึ่งอาจจะมีโอกาสทำให้ปลาช็อกน้ำตายได้ การเปลี่ยนน้ำ 100% ให้ทำเดือนละครั้งก็พอ เพื่อจะได้ขัดตู้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่นด้วย เช่น พื้นและข้างตู้ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์อื่นในตู้ปลา การเปลี่ยนน้ำแต่ละครั้งให้ดูจำนวนปลาในตู้ด้วยว่ามีความหนาแน่เพียงไร และต้องรักษาคุณภาพของน้ำให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

ใส่หินในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาสวยงาม ขั้นตอนที่สองที่จำเป็นต้องทำ คือ ใส่หิน กรวดรองพื้นบ้างจะได้มั้ย ? เรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็เป็นที่หมักหมมสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้ เช่น เศษอาหารเหลือ และสิ่งที่ขับออกจากตัวปลาสวยงาม การใส่หินกรวดต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น และหินคม ๆ บางชนิดอาจทำอันตรายปลาได้

ใส่เกลือหลังเปลี่ยนน้ำ

การเลี้ยงปลาสวยงาม ขั้นตอนที่สามที่จำเป็นต้องทำ คือ ใส่เกลือ หลังเปลี่ยนน้ำหรือไม่?  การใส่เกลือเป็นการช่วยลดอาการเครียดของปลาลงได้ และยังช่วยระบบการหายใจของปลาสวยงามอีกด้วย ส่วนใหญ่ใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ

แต่ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมตามอัตราส่วนด้วยดังนี้ ใส่ 0.3 g ต่อน้ำ 1 ลิตรหรือให้พิจารณาตามขนาดตู้ ดังนี้ 24 นิ้ว ใส่ 2 ช้อนโต๊ะ, 36 นิ้ว ใส่ 3 ช้อนโต๊ะ, 48 นิ้ว ใส่ 4 ช้อนโต๊ะ, 60 นิ้ว ใส่ 5 ช้อนโต๊ะ, 72 นิ้ว ใส่ 6 ช้อนโต๊ะ ส่วนปลาอโรวาน่ากับปอมปาดัวร์ ให้ลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ใส่ปกติ

ใช้น้ำอะไรเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาสวยงาม ขั้นตอนที่สี่ที่จำเป็นต้องทำ คือ ใช้น้ำอะไรเลี้ยงปลา ดีกว่ากัน? การใช้น้ำประปาต้องเปิดใส่ถังทิ้งไว้อย่างน้อย 1-2 คืนก่อนนำมาเลี้ยงปลาสวยงาม เพราะมีสารคลอรีนซึ่งเป็นอันตรายกับปลาได้ ทำให้ปลาตายได้ การพิสูจน์ว่าคลอรีนระเหยไปหมดหรือยังง่าย ๆ ให้ดมกลิ่นดู

การปล่อยให้คลอรีนระเหยต้องใช้ถังที่เปิดฝาโล่ง หรือถ้าไม่สะดวกก็ใช้ยาสลายคลอรีนก็ได้ เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำ หรือจะใช้ปั๊มออกซิเจนเป่าก็สะดวกดี การใช่น้ำยาสลายคลอรีนต้องระวังอย่างใส่เยอะ ใส่ให้พอตามอัตราส่วนที่กำหนดมาจากผู้ผลิตเป็นการดีที่สุด เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้แทนที่จะให้คุณกลายเป็นให้โทษได้

เว็บไซต์เราได้มีบทความน่ารู้ การเลี้ยงสัตว์ ที่น่าเลี้ยงมาให้คุณไว้แล้วที่นี่