การฝึกสุนัข เบื้องต้น เพื่อฝึกให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้

การฝึกสุนัข เบื้องต้น เพื่อฝึกให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้

สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงมากที่สุด การเลี้ยงสุนัขให้มีความสุข จำเป็นต้องมีการฝึกสอน การฝึกสุนัข เพื่อสอนให้สุนัขอยู่ในคำสั่งเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างหนึ่ง และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้สุนัขได้รับการฝึกชั้นสูงต่อไป

การฝึกสุนัข เพื่อสอนให้สุนัขอยู่ในคำสั่ง

การฝึกสุนัข เบื้องต้น ฝึกได้ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน

ผู้เลี้ยงสามารถเริ่มฝึกสุนัขเบื้องต้นได้ตั้งแต่สุนัขมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป ด้วยการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน เช่น ชิด นั่ง หมอบและคอย

การฝึกสุนัข คำสั่งแรก คือ การฝึกให้เดินชิด

การฝึกสุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งแรก คือ การฝึกให้เดินชิด ให้สุนัขอยู่ในสายจูงเดินด้านซ้ายของผู้ฝึก ออกคำสั่ง “ชิด” แล้วกระตุกสายจูงเบา ๆ ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า สุนัขต้องเดินตามไปทางซ้ายตามคำสั่ง เป็นการฝึกออกคำสั่งเบื้องต้นให้สุนัขเจ้าใจและทำตามง่าย ๆ ทำซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าสุนัขจะทำได้เองเมื่อผู้ฝึกก้าวเดินไปข้างหน้า

การฝึกสุนัข คำสั่งที่สอง คือ การฝึกให้นั่ง

การฝึกสุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งที่สอง คือ การฝึกให้นั่ง เริ่มด้วยท่าชิด ผู้ฝึกออกคำสั่ง “นั่ง” สุนัขต้องนั่งลงทางด้านซ้ายของผู้ฝึก ถ้าสุนัขยังไม่นั่งให้ผู้ฝึกกดส่วนท้ายของสุนัขลงเพื่อให้สุนัขนั่งลงตามคำสั่ง ให้ทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งจนกว่าสุนัขจะนั่งได้เอง เมื่อสุนัขนั่งได้เองแล้วให้ย้อนกลับมาเริ่มที่ท่าชิด แล้วต่อเนื่องด้วยการนั่งให้เคยชินอีกครั้งหนึ่ง

การฝึกสุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งที่สาม คือ การฝึกให้สุนัขหมอบ

การฝึก สุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งที่สาม คือ การฝึกให้สุนัขหมอบ ผู้ฝึกออกคำสั่ง “หมอบ” สุนัขต้องหมอบอยู่ตรงหน้าผู้ฝึก การฝึกเริ่มจากท่านชิดแล้วออกเดิน หยุดแล้วสั่งให้นั่ง เมื่อสุนัขทำให้เป็นอย่างดีให้ออกคำสั่งหมอบ สุนัขต้องหมอบอยู่ด้านหน้าผู้ฝึก ถ้าสุนัขยังไม่หมอบให้ผู้ฝึกดึงสายจูงลงด้านล่างจนกว่าสุนัขจะหมอบลงตามคำสั่ง ให้ทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งจนกว่าสุนัขจะเข้าใจและทำได้เป็นอย่างดี อย่าลืมว่าการฝึกสุนัขที่ดีต้องทำซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง และเมื่อสุนัขทำได้ต้องชมด้วยคำว่า “ดี ๆ ดีมาก” ทุกครั้ง

การฝึกสุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งที่สี่ คือ การฝึกสุนัขให้คอย

การฝึก สุนัข ฝึกเบื้องต้นคำสั่งที่สี่ คือ การฝึกสุนัขให้คอย ผู้ฝึกออกคำสั่ง “คอย” สุนัขต้องคอยอยู่ทางด้านหน้าผู้ฝึกจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง การฝึกเริ่มจากท่าชิด ท่านั่ง และหมอบ เมื่อสุนัขอยู่ในท่าหมอบ ให้ผู้ฝึกออกคำสั่งคอยโดยใช้ มือ ทำท่าห้ามแล้วเดินถอยหลังออกมาให้ห่างประมาณ 5-10 ก้าว สุนัขจะต้องอยู่ในท่าหมอบและคอยจนกว่าผู้ฝึกจะเรียกด้วยคำสั่งชิดอีกครั้งหนึ่ง สุนัขต้องวิ่งมาชิดอยู่ทางด้านซ้ายของผู้ฝึกทันที ทำซ้ำๆ หลาย ๆ ครั้งจนกว่าสุนัขจะทำได้อย่างดี

เพราะ การฝึกสุนัข ต้องทำซ้ำ ๆ เพื่อให้สุนัขจำและทำได้เป็นอย่างดี เคล็ดลับได้แก่ เมื่อสุนัขทำได้แล้วต้องชม การชมสุนัขต้องใช้เสียงสูง เช่น ดี ดีมาก ส่วนการห้ามต้องใช้เสียงต่ำ เช่น อย่า ไม่ สุนัขจะเข้าใจในน้ำเสียงของผู้ฝึกได้เป็นอย่างดี และจงจำไว้ว่าท่านก็สามารถที่จะฝึกสุนัขได้ด้วยตนเอง….

เว็บไซต์เราได้มีบทความน่ารู้ ข้อมูลสัตว์เลี้ยง  ที่น่าเลี้ยงมาให้คุณไว้แล้วที่นี่

เว็บไซต์เราได้รวบรวมบทความน่ารู้ของสุนัข โรคผิวหนังที่เกิดกับสุนัข ที่คนรักสุนัขควรรู้ไว้ เพื่อขนที่สวยงาม