การผสมพันธุ์ของสุนัข ข้อควรรู้ของสุนัขเพศผู้และเพศเมีย

การผสมพันธุ์ของสุนัข ข้อควรรู้ของสุนัขเพศผู้และเพศเมีย

สุนัขเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฤดูการผสมพันธุ์ที่เป็นระบบของธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดย การผสมพันธุ์ของสุนัข ในสุนัขพันธุ์ใหญ่จะผสมพันธุ์ได้ดี เพศผู้ต้องมีอายุ 24 เดือน เพศเมียต้อง 18 เดือนขึ้นไป ส่วนสุนัขพันธุ์เล็กเพศผู้ต้อง 18 เดือน และเพศเมียต้องไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

การผสมพันธุ์ของสุนัข

การผสมพันธุ์ของสุนัข ในช่วงฤดูของการผสมพันธ์ุ

การผสมพันธุ์ของสุนัข อาจเริ่มด้วยการให้สุนัขทำความรู้จักคุ้นเคยกันก่อน ซึ่งทั้งคู่จะแสดงพฤติกรรมในการหยอกล้อ และเข้ามาดมซึ่งกันและกัน เมื่อทุกอย่างลงตัวเพศเมียจะหันก้นให้เพศผู้ และบิดหางไปทางด้านข้างเพื่อให้เพศผู้เข้าผสมพันธุ์ได้โดยสะดวก

โดยช่วงฤดูผสมพันธ์ุหรือก่อนที่จะสุนัขผสมพันธุ์กันได้ เริ่มจาก การผสมพันธุ์ของสุนัข สังเกตได้จากสุนัขเพศเมียต้องมีความพร้อมด้วยการแสดงอาการไข่สุก และตกไข่ออกมาเป็นเลือดสีแดงทางช่องคลอด ให้ผู้เลี้ยงสังเกตเลือดที่หยดที่พื้นนั่นคือสัญญาณเริ่มแรกของความพร้อมที่เพศจะผสมพันธุ์ได้แล้ว ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ต้องรอให้สุนัขเพศเมียมีฮีทหรือเลือดมาแล้ว 9-11 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

การผสมพันธุ์ของสุนัข ช่วงฤดูผสมพันธุ์ โดยสุนัขเพศเมียต้องมีความพร้อมก่อน

ถ้าสุนัขได้ผสมพันธุ์ในช่วงเวลานี้ จะทำให้แม่สุนัขสามารถตั้งท้องให้ลูกสุนัขได้สูงสุด ถ้า การผสมพันธุ์ของสุนัข มีการผสมก่อน หรือเลยช่วงวันดังกล่าวไปแล้ว จะเสียโอกาสหรือทำให้การตั้งท้องของแม่สุนัขลดน้อยลงตามลำดับ ดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงต้องการผสมพันธุ์สุนัขโดยไม่ให้ผิดหวังต้องหมั่นสังเกตแม่สุนัขให้ดีในเรื่องของการเป็นสัด หรือการมีฮีทของแม่สุนัข โดยปกติแล้วแม่สุนัขจะพร้อมในการผสมพันธ์ุได้ประมาณปีละครั้ง แต่จะตั้งท้องหรือให้ลูกได้ประมาณ 3 ปี ต่อ 2 คลอกเป็นอย่างมาก

เคล็ดลับใน การผสมพันธุ์ของสุนัข

เคล็ดลับใน การผสมพันธุ์ของสุนัข ให้เจ้าของสุนัขทำการผสมพันธุ์สุนัขในแต่ละครั้งเพียง 1-2 ครั้งก็พอ เนื่องจากจะมีโอกาสได้ลูกสุนัขเท่ากัน ทั้งจำนวน และการตั้งท้องไม่ว่าจะให้สุนัขผสมกี่ครั้งก็ตาม เพราะฉะนั้น การผสมพันธุ์ของสุนัข มากกว่าจำนวนครั้งที่กล่าวแล้วไม่ทำให้แม่สุนัขตั้งท้องหรือได้จำนวนลูกสุนัขเพิ่มขึ้น นอกจากจะเป็นการลดความกำหนัดของแม่สุนัขเท่านั้น ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ควรทำตามที่บอกจะเป็นการดีที่สุด

เว็บไซต์เราได้มีบทความน่ารู้ ข้อมูลของสัตว์เลี้ยง  ที่น่าเลี้ยงมาให้คุณไว้แล้วที่นี่