การหมักปลากัด การทำน้ำหมักจากใบหูกวาง เพื่อเลี้ยงปลากัด

น้ำหมักปลากัด

ปลากัดเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม และนำมากัดกันเพื่อการแข่งขันความแข็งแรงของปลากัด ในส่วนของการเลี้ยงปลากัด เพื่อนำปลากัดมากัดกัน

โดยมีวิธีการใน การหมักปลากัด ที่ผู้คนส่วนมากนิยมใช้กันคือ การหมักปลากัดด้วยใบหูกวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับคมเขี้ยว และเกร็ดของปลากัดที่จะใช้ในการต่อสู้

บทความนี้จึงจะมาบอกถึงวิธีการในการหมักปลากัด ที่ถูกต้องเพื่อให้ปลากัดนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้

ขั้นตอนและวิธีการหมักปลากัด

ใบหูกวางที่จะนำมาใช้ในการหมักปลากัดนั้น จะต้องเป็นใบหูกวางที่แห้งจนเป็นสีน้ำตาลอ่อน

ใบหูกวางที่จะนำมาใช้ในการหมักปลากัดนั้น จะต้องเป็นใบหูกวางที่แห้งจนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วเท่านั้น เพราะหากนำใบที่ยังสดมาใช้ ยางจากใบหูกวางอาจส่งผลเสียต่อปลากัดได้

ใบหูกวาง นั้นมีประโยชน์ต่อปลากัดหลากหลายด้านหากใช้ใน การหมักปลากัด เพื่อการต่อสู้ก็จะทำให้ปลากัดนั้นมีเขี้ยว และเกร็ดที่แข็งแรงมากขึ้น แต่หากนำมาใช้เป็นยารักษาโรคปลากัด เพราะใบหูกวางก็จะมีสรรพคุณในการรักษาได้เป็นอย่างดี เมื่อน้ำมาแช่กับน้ำจะมีสาร Tannin ที่มีฤทธิ์คล้ายกับยาแก้อักเสบ สามารถช่วยสมานแผลตามร่างกายของปลากัดที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ หรือโรคอื่น ๆ เช่น โรคครีบเปื่อยหางเปื่อย โรคเชื้อรา โรคจุดขาว ฯลฯ เป็นต้น

ล้างใบหูกวางไว้กับน้ำสะอาดที่ปราศจากคลอรีน ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน ก่อนการนำน้ำหมักใบหูกวาง มาใช้ในการหมักปลากัด

วิธีการที่นิยมนำมาใช้ในการหมักปลากัดนั่นก็คือ การนำใบหูกวางที่แห้งสนิทจนเป็นสีน้ำตาลอ่อนมาล้างกับน้ำที่ได้มีการพักไว้จนคลอรีนในน้ำระเหยไปหมดแล้ว เมื่อล้างจนสะอาดสัก 2-3 น้ำ ให้แช่ใบหูกวางไว้กับน้ำสะอาดที่ปราศจากคลอรีน ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน ก่อนการนำน้ำหมักใบหูกวางที่หมักไว้จนได้ที่แล้วมาใช้ใน การหมักปลากัด

โดยให้ตักเมือกน้ำมันที่อยู่ด้านหน้าออกให้หมด เอาแต่น้ำหมักใบหูกวางมาผสมกับน้ำที่จะใช้เปลี่ยนให้กับปลากัดในปริมาณที่เหมาะสม โดยสังเกตว่าน้ำจะมีสีคล้ายกับน้ำชา ทั้งนี้น้ำหมักใบหูกวางจะมีอายุการใช้งานได้ 1-2 สัปดาห์

น้ำหมักใบหูกวางนำมาผสมกับน้ำที่จะใช้เปลี่ยนให้กับปลากัดในปริมาณที่เหมาะสม

และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นน้ำที่ใช้ในการทำน้ำหมักใบหูกวางเพื่อนำมาใช้ในการหมักปลากัด และน้ำที่ใช้ในตู้หรือโหลปลากัด ควรที่จะเป็นน้ำที่ปราศจากคลอรีนทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อปลากัด

แนะนำข้อมูล การเลี้ยงสัตว์ พร้อมคำแนะนำและทริคการเลี้ยงสัตว์ที่ดีที่สุด

เว็บไซต์เราได้รวมรวม ข้อมูลการเลี้ยงปลา มาให้คุณได้ทราบกัน