การจำหน่ายลูกสุนัข เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ แต่จะต้องเลี้ยงอย่างถูกวิธี

การจำหน่ายลูกสุนัข เป็นอาชีพที่สร้างรายได้

การเลี้ยงสุนัขสามารถทำเป็นอาชีพได้ เนื่องจากสุนัขเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงหลายท่าน จึงมีผู้ที่เลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สุนัขเพื่อ การจำหน่ายลูกสุนัข เป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี

การจำหน่ายลูกสุนัข เพราะการเลี้ยงสุนัขสามารถทำเป็นอาชีพได้

การจำหน่ายลูกสุนัข เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ แต่ต้องดูแลและพาไปฉีดวัคซีนด้วย

ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้เรื่องสุนัขเป็นอย่างดี ในเบื้องต้นต้องรู้จักธรรมชาติของสุนัข รู้เรื่องวงจรการผสมพันธุ์ รู้เรื่องการป้องกันโรค รู้เรื่องอาหาร การออกกำลัง และที่สำคัญเรื่องการจำหน่าย เรื่องราคาลูกสุนัขให้ดี เมื่อทราบแล้วให้หาสุนัขสายพันธุ์ที่อยู่ในความนิยมมาเลี้ยง และมาผสมพันธุ์เพื่อเอาลูกสุนัขมาจำหน่าย

การจำหน่ายลูกสุนัข ควรเริ่มเมื่อลูกสุนัขมีอายุได้ประมาณ 60 วันขึ้นไป ก่อนการจำหน่ายต้องมีการถ่าย พยาธิ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อจำเป็นให้ลูกสุนัขก่อนทุกครั้ง

การจำหน่ายลูกสุนัข ลูกสุนัขต้องมีอายุได้ประมาณ 60 วันขึ้นไป

การจำหน่ายลูกสุนัข จะต้องมีการป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ผู้เลี้ยงที่ต้องการจำหน่ายลูกสุนัขจำเป็นต้องเริ่มด้วยการฉีดวัคซีนรวม 5 โรค ยกเว้นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะสามารถฉีดได้เมื่อลูกสุนัขมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ลูกสุนัขต้องมีภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องจากภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่ได้จากน้ำนมเหลืองจากแม่ของมันเมื่อตอนเกิดใหม่ ซึ่งภูมิคุ้มกันธรรมชาตินี้จะหมดไปเมื่อลูกสุนัขมีอายุตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป

การจำหน่ายลูกสุนัข จะต้องถ่ายพยาธิก่อน

ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัขเมื่อภูมิคุ้มกันธรรมชาตินี้ใกล้หมดเพื่อทำให้ลูกสุนัขมีภูมิคุ้มกันได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ การจำหน่ายลูกสุนัข นั้นจะต้องคำนึงถึงผู้มาซื้อลูกสุนัขไปจะได้ปลอดภัย และเมื่อถึงกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็คือ 3 เดือน ก็ให้ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มอีก 1 เข็มก็เป็นอันว่าเรียบร้อย

การจำหน่ายลูกสุนัข โดยผู้เลี้ยงจำเป็นต้องฉีดอย่างต่อเนื่องทุกปีอย่าให้ขาดเพียงปีละ 1 เข็มซึ่งเป็นวัคซีนรวม 6 โรค ก็จะทำให้สุนัขปลอดภัยจากโรคร้ายได้ตลอดชีวิต การฉีดวัคซีนให้สุนัขจำเป็นต้องเว้นการอาบน้ำประมาณ 7 วัน เนื่องจากการฉีดวัคซีนอาจทำให้สุนัขเป็นไข้เล็กน้อย ดังนั้นจึงต้องเว้นระยะเพื่อให้สุนัขได้ปรับตัวและเป็นปกติก่อนจึงจะสามารถทำกิจกรรมตามปกติได้… 

เว็บไซต์เราได้มีบทความน่ารู้ ข้อมูลสัตว์เลี้ยง  ที่น่าเลี้ยงมาให้คุณไว้แล้วที่นี่